SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ i BHP

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru są jednym z elementów, wymienionych w ramowym programie szkolenia wstępnego, a w myśl przedmiotowego rozporządzenia odbywają go, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieniu pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Mając na uwadze fakt, iż podstawowe zasady ochrony ppoż. oraz postępowania w razie pożaru są jednym z elementów wymienionych w ramowym programie szkolenia, instruktażu ogólnego w dziedzinie bhp, który wchodzi w skład szkolenia wstępnego, wystarczającym jest potwierdzenie odbycia szkolenia, z zakresu ochrony ppoż.

Udzielamy szkoleń z zakresu ochrony ppoż dla nowych pracowników oraz dla tych co kończy się okresowe szkolenie.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą! Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz przedstawimy pełną ofertę

ul. Strzelecka 9,
Swarzędz 62-020

+48 511-288-671

kontakt@fire-wolf.pl